Преди 10 години фирма СИМОНБАУ ЕООД започна своята дейност със саниране и направа на нови фасади в гр.Плевен.
   От 5 години фирмата е вписана в Централен професионален регистър на строителя. За това време изградихме не малко обекти, включително и двуфамилни и еднофамилни къщи „до ключ“.
   Специализирахме се в направата на фасадни топлоизолации по контактен метод с немско качество по европейски стандарт
Фирмата извършва следните дейности :
  • Цялостно изпълнение на сгради с РЗП до 5000кв.м.;
  • Довършителни работи;
  • Ремонтни дейности;
  • Консултантски услуги;
  • Търговия със строителни материали.
   Целта на фирмата е достигане на високо качество на строително-ремонтните дейности. Техническия персонал на фирмата е с над 10 годишен опит, придобит в Германия при изграждането на различни обекти.

Фирмата е вписана в Централен професионален регистър на строителя и притежава
Удостоверение № I-007383 от 13.04.2009год. за изпълнение на строежи от 1ва група 4 и 5 категория,
Удостоверение № V-004361 от 13.04.2009год. за изпълнение на всички видове СМР от 5та група.