2005 - 2007 година
Обект: Жилищна сграда - П. Р. Славейков №55 - гр. Плевен
Инвеститор: МАКС-3 ООД, гр. Плевен
Изпълнена: ноември - 2005г.
Топлоизолационна система:
Обект: Еднофамилна къща - с. Гривица, обл. Плевен
Инвеститор: сем. Кочкови, гр. Плевен
Изпълнена: май - 2006г.
Топлоизолационна система:
Обект: Жилищна сграда - ул."Дрин" №8 - гр. Плевен
Инвеститор: СТРОИТЕЛ-51 ЕООД, гр. Плевен
Изпълнена: септември - 2006г.
Топлоизолационна система:
Обект: Жилищна сграда - ул."Дрин" №8 - гр. Плевен
Инвеститор: СТРОИТЕЛ-51 ЕООД, гр. Плевен
Изпълнена: юни - 2007г.
Топлоизолационна система:
Обект: Двуфамилна къща, гр. Плевен
Инвеститор: сем. Братанови, гр. Плевен
Изпълнена: юли - 2007г.
Топлоизолационна система:
Обект: Саниране на апартамент, гр. Плевен
Инвеститор: сем. Анчеви, гр. Плевен
Изпълнена: август - 2007г.
Топлоизолационна система:
Обект: Жилищна сграда - ул.”Гоце Делчев" №23 - гр. Плевен
Инвеститор: СТРОИТЕЛ-51 ЕООД, гр. Плевен
Изпълнена: октомври - 2007г.
Топлоизолационна система:
Обект: Сграда със смесено предназначение - ул."Дойран" №21
Инвеститор: АВМ-ООД, гр.Плевен
Изпълнена: декември - 2007г.
Топлоизолационна система: