2008 година
Обект: Сграда със смесено предназначение - ул."Дойран" №21
Инвеститор: АВМ-ООД, гр.Плевен
Изпълнена: март - 2008г.
Топлоизолационна система:
Обект: Саниране на фасада - ул."Гренадерска" №27
Инвеститор: частни клиенти
Изпълнена: април - 2008г.
Топлоизолационна система:
Обект: Саниране на фасада - магазин за промишлени стоки - ул. " Г. Кочев", гр.Плевен
Инвеститор: ЯЗОН-ООД, гр.Варна
Изпълнена: май - 2008г.
Топлоизолационна система:
Обект: Полагане на топлоизолационна система на пристройка и надстройка на жилищна сграда - ул."Иван Вазов" №29
Инвеститор: ЕТ"АТИЛИАНА-Ана Атанасова"
Изпълнена: юли - 2008г.
Топлоизолационна система:
Обект: Саниране фасади на еднофамилна каща - ул."Никола Петков" №6, гр. Плевен
Инвеститор: "БЕТОНЕКС ООД" гр. Плевен
Изпълнена: юли - 2008г.
Топлоизолационна система: Силиконова мазилка
   
Обект: Полагане на ТИС- саниране на фасади производствена и административна сгради -ул."Сан Стефано" №7, гр.Плевен
Инвеститор: УНИПОС-ООД, гр.Плевен
Изпълнена: август - 2008г.
Топлоизолационна система:
Обект: Полагане на ТИС- саниране на фасади производствена и административна сгради -ул."Сан Стефано" №7, гр.Плевен
Инвеститор: УНИПОС-ООД, гр.Плевен
Изпълнена: септември - 2008г.
Топлоизолационна система:
Обект: Полагане на ТИС- саниране на фасади производствена и административна сгради -ул."Сан Стефано" №7, гр.Плевен
Инвеститор: УНИПОС-ООД, гр.Плевен
Изпълнена: октомври - 2008г.
Топлоизолационна система: