2009 година
Обект: Полагане на ТИС- саниране на фасади производствена и административна сгради -ул."Сан Стефано" №7, гр.Плевен
Инвеститор: УНИПОС-ООД, гр.Плевен
Изпълнена: януари - 2009г.
Топлоизолационна система:
Обект: Полагане на ТИС- саниране на фасади производствена и административна сгради -ул."Сан Стефано" №7, гр.Плевен
Инвеститор: УНИПОС-ООД, гр.Плевен
Изпълнена: февруари - 2009г.
Топлоизолационна система:
Обект: Полагане на ТИС- саниране на фасади производствена и административна сгради -ул."Сан Стефано" №7, гр.Плевен
Инвеститор: УНИПОС-ООД, гр.Плевен
Изпълнена: март - 2009г.
Топлоизолационна система:
Обект: Полагане на ТИС- саниране на фасади производствена и административна сгради -ул."Сан Стефано" №7, гр.Плевен
Инвеститор: УНИПОС-ООД, гр.Плевен
Изпълнена: юни - 2009г.
Топлоизолационна система:
Обект: Полагане на ТИС- Административно-битова сграда на ТОТАЛ ТЕСТ
Инвеститор: ТОТАЛ ТЕСТ ЕООД
Изпълнена: ноември - 2009г.
Топлоизолационна система:
Обект: Саниране на фасади на производствено хале в гр.Плевен
Инвеститор: "ВВ Трейдинг" - ООД гр.Плевен
Изпълнена: декември - 2009г.
Топлоизолационна система: