2010 - 2011 година
Обект: Полагане на ТИС - саниране на фасади на къща в с.Беглеж.
Инвеститор: частен
Изпълнена: август 2010 година
Топлоизолационна система:

Обект: Полагане на ТИС - саниране на фасади на къща в гр. Плевен
Инвеститор: частен
Изпълнена: септември 2010 година
Топлоизолационна система:    

Обект: Цялостно строителство на двуетажна, двуфамилна къща в гр. Плевен
Инвеститор: частен
Изпълнена: септември 2010 - септември 2011 година
Топлоизолационна система:

Обект: Полагане на ТИС на фасади на еднофамилна къща в гр. Плевен
Инвеститор: проф.д-р Григор Горчев
Изпълнена: декември 2011 година
Топлоизолационна система: